Położenie

Nadleśnictwo Pińczów jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, posiada jeden obręb leśny o nazwie Pińczów.

Historia

Nadleśnictwo Pińczów zostało zorganizowane w 1945 roku z lasów przedwojennych Nadleśnictw państwowych Busko i Jędrzejów, a także z lasów byłych prywatnych majątków ziemskich, które upaństwowiono dnia 12.12.1944 roku na mocy dekretu PKWN

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH