Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Nadleśnictwo Pińczów jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, posiada jeden obręb leśny o nazwie Pińczów.

Teren Nadleśnictwa położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, oraz w niewielkim fragmencie północnej części województwa małopolskiego. W związku z powyższym znajduje się  w zasięgu administracyjnym 5 powiatów tj.: buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, proszowickiego, kazimierskiego oraz 15 gmin.
Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Pińczów to obszar około 1261 km2

Kompleksy leśne Nadleśnictwa położone są między 50o35'46" – 50o08'02" równoleżnikiem szerokości geograficznej północnej oraz między 20o46'29" – 20o10'46" południkiem długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość południkowa Nadleśnictwa (S↔N) wynosi około 51,2 km a równoleżnikowa (W↔E) około 42,1 km

Duża część terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Pińczów objęta jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów chronionych,  grunty te włączono również do europejskiej sieci Natura 2000.

Większość obszaru Nadleśnictwa Pińczów ze względu na żyzne gleby ma charakter typowo rolniczy. Cechą charakterystyczną tutejszego rolnictwa jest intensywna uprawa tytoniu, buraków cukrowych i rzepaku.

Głównymi ośrodkami są miasta powiatowe Pińczów i Kazimierza Wielka w których zlokalizowane są większe zakłady przemysłowe (branża rolno-spożywcza) oraz w mniejszych miejscowościach, jak: Odonów, Stawiany, Gacki, Leszcze (branża cementowo – wapiennicza i materiałów budowlanych) .