Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Pińczów zostało zorganizowane w 1945 roku z lasów przedwojennych Nadleśnictw państwowych Busko i Jędrzejów, a także z lasów byłych prywatnych majątków ziemskich, które upaństwowiono dnia 12.12.1944 roku na mocy dekretu PKWN

Dnia 1.10.1946 r. wydzielono część lasów z Nadleśnictwa Pińczów i utworzono nowe Nadleśnictwo Teresów. Powierzchnia ogólna wg stanu na 1.10.1947 r. wynosiła: dla Nadleśnictwa Pińczów - 5618,30 ha, a dla Nadleśnictwa Teresów - 3239,27 ha.
W roku 1956 (prot. z dn. 17.09.1956 r.) Nadleśnictwo Pińczów przejęło z Nadleśnictwa Chmielnik kompleks „Wełecz" o powierzchni 177,80 ha.
Z dniem 1.10.1958 r. (Zarz. Ministra LiPD nr 364 z dn. 10.11.1958 r.) Nadleśnictwo Teresów zostało zlikwidowane, a jego powierzchnia powróciła do Nadleśnictwa Pińczów, które wg definitywnego urządzenia lasu z roku 1958 posiadało powierzchnię 8987,68 ha.

Grunty zarządzane obecnie przez Nadleśnictwo Pińczów, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wchodziły w skład różnych jednostek organizacyjnych. Było to spowodowane tworzeniem bądź reorganizacją podstawowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jakimi są nadleśnictwa. W tym przypadku dotyczyło to Nadleśnictw: Pińczów, Teresów, Chmielnik, Wodzisław, Golejów, Kurozwęki. Obecnie, oprócz Nadleśnictwa Pińczów, jako samodzielne jednostki istnieją Nadleśnictwa: Jędrzejów i Chmielnik.

W roku 1969 przeprowadzono prace urządzeniowe I rewizji planu urządzenia gospodarstwa leśnego, które powierzchnię Nadleśnictwa (wg stanu na 1.10.1969 r.) określiły na 9026,40 ha.
W 1972 roku nastąpiła reorganizacja podziału na nadleśnictwa, zmierzająca do połączenia kilku mniejszych jednostek w jedną większą wieloobrębową. Na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dyrektora L.P. nr 45 z dn. 15.09.1972 r., dotychczasowe Nadleśnictwa Chmielnik i Wodzisław zostały zlikwidowane, a część ich gruntów włączono do Nadleśnictwa Pińczów. Dotyczy to powierzchni 2161,32 ha z Nadleśnictwa Chmielnik oraz 800,57 ha z Nadleśnictwa Wodzisław (kompleksy: „Osikowiec", „Klemencice", „Gaik Sędowski", „Piaski", „Piotrkowice", „Okrąglica", „Korycizna", „Lubcza").

W roku 1976 przekazano do Nadleśnictwa Pińczów lasy o powierzchni 1078,58 ha z Nadleśnictwa Golejów obr. Sichów (kompleksy: „Skrobaczów", „Smogorzów", „Świętnica", „Borek Stopnicki", „Zborów", „Kikowski Jar", „Magierów", „Borowa Góra", „Włosnowice", „Solec-Zdrój", „Rzegocin", „Bodrzychowice", „Ucisków", „Falencin").
W roku 1978 nastąpiła kolejna reorganizacja nadleśnictw, a zmiany organizacyjne i powierzchniowe miały na celu uwzględnienie ówczesnego podziału administracyjnego kraju.

W czasie przeprowadzonej aktualizacji stanu posiadania i zasobów drzewnych wg stanu na 1.01.1978 r. w Nadleśnictwie Pińczów zaszły następujące zmiany powierzchniowe: przyjęto z Nadleśnictwa Kurozwęki pozostałą część byłego Nadleśnictwa Chmielnik o powierzchni 3813,60 ha oraz część lasów obrębu Kurozwęki o powierzchni 1475,24 ha (kompleksy: „Mokre", „Grzymała", „Grabki", „Ruda Bosowska", „Jarosławice", „Niecięsławice", „Tuczępy", „Sieczków", „Bosowice"), natomiast z Nadleśnictwa Golejów obręb Sichów przyjęto 548,00 ha (kompleksy: „Niziny", „Brody").

W wyniku powyższych zmian ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Pińczów wzrosła do 18803,71 ha, a rozdysponowano ją na cztery obręby leśne: Chmielnik o powierzchni 5668,27 ha, Piotrkowice o powierzchni 5279,81 ha, Stopnica o powierzchni 3769,83 ha i Teresów o po-wierzchni 4085,80 ha. Obręby Piotrkowice i Teresów powstały z podziału obrębu Pińczów, przy czym do obrębu Piotrkowice przyłączono też wzmiankowaną wyżej powierzchnię 800,57 ha z obrębu Wodzisław, a przekazano natomiast do obrębu Chmielnik 410,71 ha (kompleksy: „Ku-liki", „Borek", „Podłęże I", „Podłęże II"). Obręb Stopnica powstał z powierzchni przejętej z ob-rębów Kurozwęki i Sichów, powiększonej o 699,08 ha z obrębu Chmielnik (kompleksy: „Budy I", „Budy II", „Budy III", „Widuchowa", „Balice", „Służów I", „Służów II").

W roku 1982 przeprowadzono prace w ramach II rewizji planu urządzenia lasu. Opracowano wówczas plan gospodarczy na okres od 1.01.1983 r. do 31.12.1992 r. Powierzchnię obrębu Piotrkowice określono wówczas na 5319,31 ha, natomiast obrębu Teresów na 4085,80 ha.

Zarządzeniem Nr 35 Ministra OŚZNiL z dnia 18.04.1994 r. podzielono Nadleśnictwo Pińczów na dwa nadleśnictwa: Pińczów i Chmielnik. Fakt ten odzwierciedlony jest w planowaniu gospodarczym na okres od 1.01.1993 r. do 31.12.2002, które jest efektem prac III rewizji planu urządzenia lasu. Powierzchnię Nadleśnictwa Pińczów ustalono wtedy na 9682,06 ha (obręb Piotrkowice - 5594,34 ha, obręb Teresów - 4087,72 ha).

Zarządzeniem Nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 maja 2011 r.  obręby leśne Piotrkowice i Teresów zostały połączone w jeden obręb leśny Pińczów. Powierzchnię Nadleśnictwa Pińczów ustalono na 9716,74 ha

Poznaj historię Lasów Państwowych - pobierz książkę "Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"