Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa  Pińczów zlokalizowanych jest 25 pomników przyrody  w postaci pojedynczych drzew lub ich grup złożonych z takich gatunków jak: wiąz pospolity, dąb bezszypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna i sosna zwyczajna.   

Tabela szczegółowa ( bip)