Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2022 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 35 tys., z czego 32,2 tys. stanowiły właśnie drzewa lub ich grupy.

Na terenie Nadleśnictwa  Pińczów zlokalizowanych jest 29 pomników przyrody  w postaci pojedynczych drzew lub ich grup złożonych z takich gatunków jak: wiąz pospolity, dąb bezszypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna i sosna zwyczajna.   

Tabela szczegółowa ( bip)