Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dęba i sosny której udział, ze względu na potencjał przyrodniczy siedlisk powinien być zdecydowanie mniejszy na korzyść gatunków liściastych - osiągnięcie takiego stanu w przyszłości, wiąże się z trwającą przebudową porastających je drzewostanów poprzez realizacje zadań z zakresu użytkowania rębnego i hodowli lasu. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność to 265 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 72,95 proc. – lasy, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, najczęściej dęba, sosny, buka, i brzozy (w tym olsy 1.11 proc. czyli lasy porastające żyzne bagienne i zalewowe tereny z przewagą olszy i jesiona)
 • 15,51 proc. – lasy mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 6,85 proc. – bory mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych
 • 4,69 proc. – bory czyli drzewostany iglaste

Udział gatunków lasotwórczych

 • 48 proc. – sosna
 • 26 proc. – dąb
 • 6 proc. – buk
 • 5 proc. – modrzew
 • 5 proc. – brzoza
 • 2 proc. – olsza
 • 2 proc. – grab
 • 1 proc. – jesion
 • 1 proc. – jawor
 • 1 proc. – akacja
 • 3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12 proc. – I klasa
 • 16 proc. – II klasa
 • 12 proc. – III klasa
 • 25 proc. – IV klasa
 • 19 proc. – V klasa
 • 3 proc. – VI klasa i starsze

Odrębnym zagadnieniem jest udział klasy odnowienia (KO) oraz klasy do odnowienia (KDO)

 • 12 proc. – klasa odnowienia KO - z reguły starsze drzewostany z występującymi pod osłoną górną lub boczną (na gniazdach) nalotami, podsadzeniami lub podrostami, a niekiedy również z drugim piętrem dębowym, grabowym, bukowym lub jodłowym
 • 19 proc. – klasa do odnowienia KDO - drzewostany nie spełniające kryterium drzewostanu w klasie odnowienia a wymagające uprzedniego odnowienia jako koniecznego warunku kontynuacji cięć

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 312 m sześc./ha
 • Dąb – 275 m sześc./ha
 • Buk – 225 m sześc./ha
 • Modrzew – 152 m sześc./ha