Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu i sosny, której udział, ze względu na potencjał przyrodniczy siedlisk powinien być zdecydowanie mniejszy na korzyść gatunków liściastych - osiągnięcie takiego stanu w przyszłości, wiąże się z trwającą przebudową porastających je drzewostanów poprzez realizację zadań z zakresu użytkowania rębnego i hodowli lasu. Średni wiek lasów na naszym terenie to 66 lat, a przeciętna zasobność to 260 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 73,59 proc. – lasy, czyli drzewostany liściaste, porastające żyzne gleby
 • 15,18 proc. – lasy mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych rosnące na dość żyznych glebach
 • 6,81 proc. – bory mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych rosnące na glebach o znacznym zakwaszeniu
 • 4,42 proc. – bory, czyli drzewostany iglaste na najsłabszych glebach

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych

 • 32 proc. – sosna
 • 28 proc. – dąb
 • 11 proc. – buk
 • 8 proc. – grab
 • 6 proc. – modrzew
 • 5 proc. – brzoza
 • 3 proc. – jawor
 • 3 proc. – olsza
 • 1 proc. – jesion
 • 1 proc. – jodła
 • 1 proc. – robinia
 • 1 proc. – dąb czerwony

Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 9 proc. – I klasa
 • 18 proc. – II klasa
 • 13 proc. – III klasa
 • 19 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 3 proc. – VI klasa i starsze

Odrębnym zagadnieniem jest udział klasy odnowienia (KO) oraz klasy do odnowienia (KDO)

 • 18 proc. – klasa odnowienia KO - z reguły starsze drzewostany z występującymi pod osłoną górną lub boczną (na gniazdach) nalotami, podsadzeniami lub podrostami, a niekiedy również z drugim piętrem dębowym, grabowym, bukowym lub jodłowym
 • 1 proc. – klasa do odnowienia KDO - drzewostany nie spełniające kryterium drzewostanu w klasie odnowienia a wymagające uprzedniego odnowienia jako koniecznego warunku kontynuacji cięć

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 373 m sześc./ha
 • Jodła – 374 m sześc./ha
 • Modrzew – 304 m sześc./ha
 • Dąb – 217 m sześc./ha
 • Olcha – 281 m sześc./ha