Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są: zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 6 użytków ekologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z nich:

„Jezioro Pleban"

Jest to urokliwe jeziorko śródleśne o powierzchni ok. 1 ha, położone na terenie Leśnictwa Włochy, w pobliżu Szarbkowa. Jego nazwa pochodzi od legendy według której w miejscu jeziora stała gospoda. Pewnego dnia proboszcz z pobliskiej wsi będąc w podróży wstąpił do gospody, by odpocząć w podróży. Jednak części gości nie podobała się jego obecność w gospodzie. Drwili z niego i obrażali go, jednak on cierpliwie to znosił. Ta pokora doprowadziła do wściekłości jednego z gości. Podszedł do księdza i uderzył go tak, że strącił mu czapkę. Na to ksiądz wyszedł i wsiadając na konia powiedział: „Bodajbyście się zapadli." i odjechał. W drodze powrotnej chciał wstąpić do gospody po zostawioną czapkę. Gdy przyjechał na miejsce w miejscu gospody zobaczył wielkie zapadlisko wypełnione wodą, a po powierzchni wody pływała jego czapka…

Źródło: http://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/index.php/porady/entry/legenda-o-jeziorze-pleban

Tabela szczegółowa ( bip)