Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym obszary występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Tą indywidualną formą ochrony przyrody mogą być również objęte miejsca występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne pn. „Wąwozy lessowe na Bugaju” o powierzchni 3,5 ha. Celem ochrony jest zachowanie zespołu wąwozów utworzonych w lessach wraz z licznymi odsłonięciami skał i jaskiniami.