Wydawca treści Wydawca treści

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Pińczów

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do pobytu w Nadleśnictwie Pińczów. Wyznaczyliśmy obszary leśne o łącznej powierzchni 2145 ha, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To także dla każdego z nas, doskonała okazja do bliższego kontaktu z naturą, obserwacji przyrody i ucieczki od miejskiego zgiełku.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. Miejsca do rozpalania ogniska w Leśnictwie Teresów są zlokalizowane w pobliżu wiaty turystycznej przy leśniczówce, a drugie na końcu drogi wywozowej, przy rondzie na „Parszywcu”. W Leśnictwie Rudawa miejsce do rozpalania ognia zlokalizowane jest w pobliżu drogi pożarowej między Grabami a Korcami ( patrz mapa). Drewno należy przynieść ze sobą.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu  https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu:
  • Prace z zakresu gospodarki leśnej w lipcu 2024 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w oddziałach leśnych:  346,  348, 355, 367, 372, 387, 395, 408. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

  • Zagrożeniami z jakimi można się spotkać w lesie https://pinczow.radom.lasy.gov.pl/bezpieczenstwo-w-lesie
  • W okresie jesiennym i zimowym zapoznaj się z terminami polowań zbiorowych, -koła łowieckie mają obowiązek podawać je do wiadomości właściwych gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na BIP  właściwych gmin:

Koło Łowieckie  nr 3 „Gawron” z Pińczowa; https://michalow.bip.gov.pl/polowania-zbiorowe/

Koło Łowieckie nr 7 „Wenator” Kielce http://gminazlota.pl/samorzad/szacowanie-szkol-lowieckich/

 

  • Obwód Łowiecki 194- obszar Koła Łowieckiego Nr 3 „Gawron” z Pińczowa
  • Obwód Łowiecki 193- obszar Koła Łowieckiego Nr 7 „Wenator ” Kielce
  • Obwód Łowiecki 201- obszar Koła Łowieckiego Nr 7 „Wenator ” Kielce

 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: pinczow@radom.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Aleksandra Jabłońska a.jablonska1@radom.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Pińczów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.