Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja przyrodniczo-leśna w nadleśnictwie

Edukacja przyrodniczo-leśna na terenie Nadleśnictwa Pińczów jest prowadzona na podstawie obowiązującego „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Pińczów na lata 2013 – 2022”.

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Pińczów skierowana jest do wszystkich grup społecznych bez względu na wiek. Głównym celem jest:

-           upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej;

-           podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu;

-           przedstawienie bogactwa polskiej przyrody i form jej ochrony;

-           budowanie zaufania społecznego do leśników, oraz ich działalności zawodowej.

Plan  działalności  edukacyjnej  Nadleśnictwa Pińczów obejmuje:

  1. Prelekcje, pogadanki, oraz lekcje edukacyjne w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach;
  2. Lekcje edukacyjne na szkółce leśnej w Michałowie;
  3. Akcje: „Dokarmianie ptaków i zwierzyny łownej", „Chrońmy las przed pożarem"; 
  4. Współudział w organizowaniu cyklicznych akcji i imprez leśno-ekologicznych np.: sadzenie lasu, sprzątanie lasu „Sprzątanie Świata", obchody Dnia Ziemi,  organizowanie konkursów o tematyce leśnej itp.

W przypadku zainteresowania współpracą z Nadleśnictwem Pińczów proponujemy telefoniczny kontakt celem ustalenia terminu, miejsca oraz szczegółów, a następnie prosimy o formalne wystąpienie z załączonym poniżej wnioskiem.

Osobą do kontaktu jest: Aleksandra Jabłońska

nr tel. +48 883 313 448; +48 41 377 19 14

Materiały do pobrania