Wydawca treści Wydawca treści

Leśna Ścieżka Edukacyjna na Szkółce Leśnej w Michałowie

Ścieżka przybliża tematykę dotyczącą rozwoju drzewa od nasionka, do dorosłego drzewa, zagadnienia dotyczące hodowli lasu i ochrony lasu, oraz drewna jako doskonalego surowca. Ponadto edukator oprowadzając gości opowiada o poszczegónych mijanych po drodze  drzewach, jka i roli produkcji szkółkarskiej w gospdarce leśnej. Elementem ścieżki edukacyjnej jest wiata z miejscem na ognisko, oraz stołami i lawkami, która także jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzi edukator - pracownik Nadleśnictwa Pińczów. Odbywają się one po zgłoszeniu szkoły poprzez formularz dostępny w zajładce "Oferta edukacyjna". 

Izba Edukacji Leśnej na Szkółce w Michałowie

Izba edukacyjna znajduje się w budynku Leśnictwa Szkółkarskiego w Michałowie. Jest ona wyposażona w zestaw pomocy dydaktycznych, w tym tablice edukacyjne, zestaw gier o tematyce leśnej, a także sprzęt audio-wizualny umożliwiający przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezenacji multimedialnych, czy odtwarzanie filmów przyrodniczych. Jest ona przystosowana do prowadzenia zajęć edukacyjnych w grupach maksymalnie 30-osobowych. Zajęcia w izbie prowadzi edukator  - pracownik Nadleśnictwa Pińczów. Odbywają się one po zgłoszeniu sie szkoły poprzez formularz dostępny w zakładce "Oferta edukacyjna"