Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca do rozpalania ognia

W związku z trwaniem sezonu turystycznego 2022, Nadleśnictwo Pińczów przypomina, że zgodnie z Art. 30 [Szczegółowe zakazy] ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672) ognisk i na terenie lasów i w odległości do 100m od ściany lasu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, rozpalać nie wolno.

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z wiat turystycznych na terenach leśnictw: Michałów, Teresów oraz Bogucice. Znajdują się tam miejsca do rozpalania ognia, przygotowania ogniska czy grilla. Szczególnie zapraszamy do wiaty turystycznej zlokalizowanej na Szkółce Leśnej w Michałowie, która jest zdecydowanie najlepiej wyposażona.

W celu omówienia udostępnienia wiaty turystycznej prosimy się kontaktować pod nr tel. 782 989 081.

Informujemy także o mapie zagospodarowania turystycznego znajdującej się na stronie Banku Danych o Lasach (zakładka Mapy BDL). https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy