Wydawca treści Wydawca treści

Wnioski "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych ...."

Wnioski na poddziałanie "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych"

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nadleśnictwo Pińczów informuje że, przyjmuje wnioski o sporządzenie planów zalesienia na poddziałanie "Wsparcie na zalesianie terenów zalesionych " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020