Lista aktualności Lista aktualności

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC®

Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu okresowego od 6 do 8 maja sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Pińczów i Staszów położone w południowej części dyrekcji.

Audytorzy pod przewodnictwem Pawła Wiktorowicza prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictw. Podczas terenowej części audytu interesowało ich przestrzeganie zasad BHP, w tym zagadnienia dotyczące pracowników zatrudnionych przy pracach leśnych, powierzchnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF, wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, ochrona miejsc lęgowych ptaków oraz inne aspekty związane z prowadzeniem prac leśnych.

Audytorzy wskazali mocne strony, takie jak działania hodowlane nakierowane na wielogatunkowe drzewostany, a także opracowanie i przestrzeganie procedur związanych z certyfikacją. Zwrócili też uwagę na obszary do doskonalenia, które będą szczególnie sprawdzane podczas kolejnych audytów. Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Staszów audytor Paweł Wiktorowicz zarekomendował utrzymanie certyfikatu. Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.