Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy wspominają św. Jana Pawła II

18 maja, w setne urodziny św. Jana Pawła II Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wspomina pontyfikat Największego Polaka XX wieku. Radomscy leśnicy mieli co najmniej kilka okazji spotkać Papieża Polaka.

Gdy 16 października 1978 roku o godz. 18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym i chwilę potem kardynał Pericle Felici oznajmił "habemus papam", a 265 papieżem został wybrany kardynał Karol Wojtyła, pewnie niewielu sądziło, że Jego pontyfikat zmieni tak wiele w światowej, ale i krajowej geopolityce, ale przede wszystkim w ludzkich sercach...

Ważniejsze wydarzenia związane z historią radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych i św. Janem Pawłem II:

  • Podczas IV Pielgrzymki do Polski w 1991 roku, Jan Paweł II odwiedził Radom i Kielce, w obu spotkaniach wzięły udział liczne delegacje leśników, ale spotkanie w Radomiu przeszło do historii jednostki.
    Leśnicy bardzo mocno zaangażowali się w przygotowania do wizyty Papieża, kilku – Henryk Pargieła, Wojciech Urban, Eugeniusz Skrabski, Jan Mazan, Marek Szary, Stanisław Brzeziński, Stanisław Barański, Tadeusz Pajek i Marian Łozowski weszli w skład komitetu budowy ołtarza. Dyrekcja radomska zapewniła drewno do jego budowy, a wspomniani leśnicy brali udział w budowie wraz z pracownikami Ośrodka Remontowo-Budowlanego LP w Radomiu. Podczas uroczystej mszy św. 4 czerwca 1991 leśnicy pełnili posługę liturgiczną, po mszy zaś wręczyli Ojcu Świętemu księgę pamiątkową, krucyfiks z dębu czarnego oraz figurę Chrystusa z poroża jelenia.
    Dzień wcześniej świętokrzyscy leśnicy uczestniczyli w liturgii sprawowanej przez Papieża w Kielcach.
  • W listopadzie tego samego roku audiencji prywatnej podczas pielgrzymki do Watykanu dostąpiła grupa leśników – kombatantów radomskich. Leśnicy obdarowali podczas spotkania Jana Pawła II kopią obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z Błotnicy. Obraz ten w 1977 roku papież, jeszcze jako biskup – Karol Wojtyła koronował.
  • Kolejnym doniosłym wydarzeniem była pielgrzymka leśników do Watykanu w 2004 roku, podczas której radomskich leśników reprezentował dzisiejszy zastępca dyrektora naszej dyrekcji – Piotr Kacprzak oraz Zofia Bogacka z Nadleśnictwa Stąporków.
    Leśnicy przywieźli wówczas do Stolicy Piotrowej kilkaset żołędzi zebranych z Dębu Chrobry, które Papież Polak poświęcił.

Już wkrótce z poświęconych nasion wyhodowano Dęby Papieskie, które dziś rosną na terenie całego kraju, kilkadziesiąt z nich zaś na terenie naszej dyrekcji, m.in. w tak ważnych miejscach jak: Św. Krzyż, dziedziniec Katedry w Kielcach, błonia Sandomierza w miejscu pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 roku, plac im. ks. Romana Kotlarza w Radomiu, duszpasterza strajkujących radomskich robotników w czerwcu 1976 roku, zamordowanego przez SB, dziedziniec SGGW w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej,  Nadleśnictwo Marcule im. Biskupa Jana Chrapka świadcząc o darze pontyfikatu Papieża Polaka. – Sadzenie dębów papieskich,  z nasion dębu Chrobry poświęconych przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki polskich leśników do Watykanu, wyhodowanych w szkółce leśnej w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie było wyrazem wdzięczności dla Boga za dar wielkiego pontyfikatu naszego Papieża, miejscem modlitw o Jego rychłą beatyfikację i obowiązkową pamięcią dla przyszłych pokoleń leśników. Każde nadleśnictwo w naszym kraju otrzymało sadzonkę dębu papieskiego wraz ze specjalnym certyfikatem, dodatkowe sadzonki otrzymały również regionalne dyrekcje. Patronat duszpasterski nad przebiegiem sadzenia dębów papieskich w lasach państwowych oraz czynny udział w ich sadzeniu objął krajowy duszpasterz leśników ks. Biskup Edward Janiak wraz z duszpasterzami regionalnych dyrekcji. W przebieg sadzenia dębów włączył się ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce i na terenie nuncjatury w Warszawie został posadzony jeden z dębów, gdzie obecni byli ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. kard. Franciszek Macharski. Należy również podkreślić aktywny udział w tych uroczystościach ks. kard. Józefa Glempa – ówczesnego prymasa Polski, na terenie regionalnych dyrekcji w Warszawie i Radomiu. Nie sposób dzisiaj wymienić wszystkich miejsc posadzenia dębów papieskich, gdzie w uroczystościach sadzenia oprócz leśników, duchowieństwa, miejscowej ludności, uczestniczyli również przedstawiciele rządu, samorządów oraz parlamentarzyści – tak sadzenie Dębów Papieskich wspomina Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu.

Ważnym podsumowaniem przebiegu uroczystości sadzenia dębów papieskich było wydawanie pamiątkowych albumów książkowych. Jako pierwsza album taki wydała RDLP w Radomiu, gdzie oprócz katalogu wysadzonych dębów jest historyczny opis wizyty ojca świętego w Radomiu w 1991 roku, oraz przebieg pielgrzymki leśników kombatantów w 1991 roku oraz delegacji leśników radomskich podczas pamiętnej wizyty u Ojca Świętego w Watykanie w kwietniu 2004 roku. 

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II leśnicy modlitwą dziękują za Dar Życia i Pontyfikatu Wielkiego Rodaka. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu tak wspomina św. Jana Pawła II: – Na zawsze w pamięci nas leśników pozostaną słowa naszego Ojca Świętego, które zacytuję: „Ochrona i rozwój lasów w każdym rejonie świata posiada podstawowe znaczenie dla utrzymywania i przywracania w przyrodzie niezbędnej życiowej równowagi” oraz słowa skierowane bezpośrednio do naszej leśnej społeczności „Wiele razy miałem okazję spotkać się z waszym środowiskiem. Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej ojczyzny i jej mieszkańców”.

Informacja powstała na podstawie wydawnictwa ,,Dęby Jana Pawła II'' pod redakcją Piotra Kacprzaka i Mariusza Turczyka. Zdjęcia pochodzą z tego wydawnictwa  i archiwum RDLP w Radomiu.