Lista aktualności Lista aktualności

Akcja Czuwam! Dla Ziemi razem z Lasami Państwowymi

Czuwam dla Ziemi to ogólnopolska inicjatywa harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, do której każdy może dołączyć. Celem akcji są działania na rzecz przyrody poprzez kształtowanie proekologicznych postawy w myśl zasady less waste. Finał akcji to działania terenowe harcerzy skupione na sprzątaniu śmieci. Patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Jak mądrze działać na rzecz przyrody? Bądźmy świadomi swoich wyborów i starajmy się zrozumieć problemy związane z ochroną przyrody i zaśmiecaniem naturalnego środowiska.

Lasy Państwowe wspierają takie działania dlatego przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Czuwam dla Ziemi, której celem są m.in. działania terenowe harcerzy zaplanowane w ramach finału akcji, który przypada na 22-25 kwietnia, polegające na sprzątaniu śmieci. Zajmie się tym odpowiednia grupa harcerzy: Patrol Ludzi Lasu, Błękitny patrol, Strażnicy rzek, Patrol Ludzi Gór czy Miejscy Tropiciele.

Działania harcerzy na rzecz przyrody wynikają z szóstego punktu Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.

Tegoroczna akcja ma kształtować proekologiczne postawy oraz inicjować działania na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi, a podejmowane przez harcerzy w ramach akcji wyzwania to praca nad dobrymi nawykami w duchu less waste, stylu życia zakładającego ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum. Działania mają także zwiększać świadomość poprzez uwrażliwianie na otaczający świat, szczególnie w naszych małych, lokalnych społecznościach.

Dla harcerzy to także przygoda przy zdobywaniu skautowych odznak, podejmowaniu aktywności oraz działań w ramach inicjatywy.

Nielegalne wysypiska w lasach nie należą do rzadkości dlatego w służbę na rzecz lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 24 kwietnia włączą się harcerze z Hufca Przysucha, którzy będą tworzyć drużynę Patrolu Ludzi Lasu. W realizacji działania pomoże im Nadleśnictwo Przysucha, które na ten dzień zaplanowało także działania edukacyjne z harcerzami.

Czuwam! dla Ziemi to szeroka kampania społeczna zainicjowana przez ZHP współtworzona z Lasami Państwowymi i WWF.